Fieldlab Zephyros start met project AIRTub

Fieldlab Zephyros start met project AIRTub
maandag 3 december 2018 -

Binnen AIRTub zal er gewerkt worden aan innovatie rondom automatische inspectie en reparatie van turbinebladen. Momenteel is inspectie en onderhoud van de turbinebladen een complexe en kostbare operatie die alleen uitgevoerd kan worden bij goede weersomsstandigheden en als de molen stil staat. Het nieuwe project van Fieldlab Zephyros wil 4 doelen realiseren die moeten gaan helpen om de onderhoudskosten te reduceren.

Het eerste doel is het ontwikkelen van een volledig getest prototype van een autonome drone, inclusief sensor payload. Deze moet structurele- en oppervlakteschade kunnen detecteren en deze in de vorm van data kunnen overdragen.
Daarnaast willen ze modellen voor structurele defecten en blad-erosie-opbrengst-impact ontwikkelen, ten behoeve van asset management en operationele beslissingen. Ook zal er gewerkt worden aan het ontwikkelen van een technologie om blad coating geautomatiseerd aan te brengen. Ook de ontwikkeling van software staat op het lijstje van AIRLab. Software die bladschade automatisch classificeert en automatische reparatie-‘recepten’ genereert.

Op 26 november jl. kwamen de consortiumleden van het project AIRTub voor het eerst bijeen. Binnen het consortium van AIRLab werken het Centre of Expertise Water & Energy, HZ University of Applied Sciences, Scalda, Eneco, Inholland, Drones for Work, TNO/ECN, Demcon, LM Windpower, Hanzehogeschool Groningen, Qlayers, Stork en World Class Maintenance samen aan het project.

*Fieldlab Zephyros is een initiatief van World Class Maintenance en het Centre of Expertise Water & Energy. Dit initiatief verenigt de Nederlandse offshore windsector (industrie, onderwijs en kennisinstituten) in het bereiken van betere prestaties van offshore windenergie. Het doel van Fieldlab Zephyros is het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovaties en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Het ultieme doel: geen onnodige stilstand en geen noodzaak tot on-site maintenance van het offshore windenergie systeem. Het werken hieraan versnelt de ontwikkeling van grootschalige offshore windenergie, zodat het ecologisch en economisch gezien een concurrerende en duurzame energiebron wordt.

Reageren?

< Terug naar het overzicht

Copyright © Centre of Expertise Water and Energy 2018.