Windindustrie verzet zich tegen betalen van huur voor zeebodem

Windindustrie verzet zich tegen betalen van huur voor zeebodem
maandag 26 november 2018 -

Exploitanten van windparken verzetten zich tegen het betalen van huur voor het gebruik van de zeebodem voor het plaatsen van windturbines. Binnen de twaalfmijlszone wil het Rijksvastgoedbedrijf een dergelijk opstalrecht in rekening gaan brengen bij het volgende aan te besteden windpark, Hollandse Kust (zuid) III & IV.

Tot en met afgelopen vrijdag 23november konden bedrijven reageren op voorstellen van de overheid voor details van de komende tender, zoals de huur van kabels en het opstalrecht voor het plaatsen van turbines op de zeebodem. Binnen de twaalfmijlszone wil het rijk hiervoor kosten in rekening brengen.

Brancheorganisatie NWEA zegt in een schriftelijke verklaring tegen het betalen van een vergoeding te zijn. Dit zou slechts een kostenverhogende maatregel zijn, die de enorme kostenreductie gerealiseerd door de industrie deels weer teniet doet. Uit een presentatie van het Rijksvastgoedbedrijf voor vertegenwoordigers van de industrie eerder deze maand, blijkt dat het RVB de vergoeding zou willen baseren op een geïndexeerd bedrag per geproduceerde MWh. “We zijn bang dat er een hoog bedrag uit gaat rollen”, stelt NWEA.

 

'Marktconforme zeebodemprijs'

Het RVB is nu bezig met een “taxatie” van de grond, zegt Hilbert Klok, expert wind op zee van NWEA. Maar de vraag is wat de RVB als grondslag gaat gebruiken voor deze taxatie. “Wij kunnen niks bedenken dat een benchmark zou kunnen zijn voor een redelijk opstalrecht voor de zeebodem, voor een marktconforme vergoeding”, zegt Klok. “Daar zit dus onze zorg. Dit kan alle kanten opgaan.”

Het vermoeden dat binnen de industrie leeft is dat de overheid de zeebodem niet zonder vergoeding wil uitgeven omdat het niet uit Brussel het verwijt wil krijgen staatssteun te geven. Het probleem speelt nu op omdat Hollandse Kust (zuid) III & IV het eerste windpark is dat (deels) binnen de twaalfmijlszone ligt sinds het huidige tenderregime is begonnen met windpark Borssele. Rond 70% van beide kavels ligt binnen de twaalfmijlszone, waar het Nederlandse recht van toepassing is.

 

“Ik denk dat zij inderdaad niet zomaar grond kunnen uitgeven”, zegt Klok van NWEA, “dat ze niet zomaar kunnen zeggen: jij hoeft voor dit grondgebruik niet te betalen.” Maar als er dan toch een vergoeding moet zijn, dan ziet de industrie liever een vaste vergoeding dan een pachtrecht op basis van geproduceerde hoeveelheid elektriciteit.

 

Laatste hobbel voor tender

Een woordvoerder van het RVB zegt geen enkel commentaar op de kwestie te kunnen geven, noch inhoudelijk, noch qua timing van het proces. En het is uitsluitend de RVB die over deze kwestie gaat, zo benadrukken andere overheidsdiensten, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

“Het RVB wil ons ook niet zeggen hoe lang dit gaat duren”, zegt Klok. “Wij wachten in spanning af.” De hoogte van het opstalrecht is het laatste ontbrekende puzzelstuk van de tender voor Hollandse Kust (zuid) III & IV, zegt Klok.

 

Het RVB heeft niet veel tijd meer. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) deelde de Tweede Kamer eind september mee dat hij de tender nog dit jaar wil publiceren om geen vertraging op te lopen in de langjarige planning wind op zee. Hij wacht om deze reden ook niet op een komende wijziging van de Wet windenergie op zee.

Bron: https://energeia.nl/energeia-artikel/40075360/windindustrie-verzet-zich-tegen-betalen-van-huur-voor-zeebodem
Foto: Door organismen omgewoelde ('gebioturbeerde') zeebodem.(Foto: Hollandse Hoogte/Belga) 

Reageren?

< Terug naar het overzicht

Copyright © Centre of Expertise Water and Energy 2018.