Centre of Expertise Water & Energy

 LECTORATEN

 

 

Delta Power - Dr. ing. Jacob van Berkel

De drijvende kracht achter het lectoraat Delta Power is de lector dr. ir. ing. Jacob van Berkel. Hij is erg gepassioneerd als het gaat om duurzame energie. Naast zijn aanstelling als lector heeft Jacob een eigen bedrijf, Entry Technology, waarin de focus ligt op duurzame energie. Enerzijds adviseert hij overheden, onderzoeksinstellingen en fabrikanten over duurzame energietechnologieën: getijdenergie en waterkracht,  zonne-energie, warmtepompen, energieopslag en thermodynamica. Anderzijds ontwikkelt, produceert en vermarkt hij zonne-energiesystemen. Naast ondernemer en wetenschapper is Jacob ook uitvinder. Hij heeft 11 octrooien op het gebied van zonne-energie, energieopslag en waterkracht. Zo heeft hij een kleine waterturbine ontworpen, waarvan er inmiddels zo’n drie miljoen zijn gemaakt. In zijn woonplaats in Rhenen wordt hij gekscherend ook wel ‘Willy Wortel’ genoemd. 

E: berk0018@hz.nl

T: tel:+31 6 228 70 615 

 

Building with nature - Dr. ing. Joost Stronkhorst

Dr. ing. Joost Stronkhorst is onderzoeker integraal kustbeheer bij Deltares in Delft en lector Building with Nature aan de HZ UAS. In de loop der jaren is hij betrokken geweest bij de uitvoering van de Deltawerken, het terugdringen van zeevervuiling en kustlijn management om duinen en stranden te behouden. Hij werkt in binnen- en buitenland aan Building with Nature oplossingen die bijdragen aan waterveiligheid en regionale kustontwikkelingen.

Joost is tevens leading lector van het Delta Academy Applied Research Centre.

E: joost.stronkhorst@hz.nl

 

Data Science - Mischa Beckers

Mischa Beckers is lector Data Science en verbonden aan de opleiding HBO-ICT van HZ UAS. Data science is een onderzoeksproces dat het nemen van data-gedreven beslissingen ondersteunt. Hij integreert dit proces in het onderwijs en onderzoek. Daarbij werkt hij samen met collega's, studenten en opdrachtgevers van zowel HBO-ICT als van andere afdelingen binnen HZ en daarbuiten.

In 1997 is Mischa gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op de toepassing van chemometrie in structuuranalyse van biomacromoleculen. Chemometrie omvat veel aspecten uit Data Science, waaronder statistiek, data mining en machine learning en software engineering. Vervolgens heeft hij bij Kluwer Academic Publishers als Electronic Publishing Specialist aan innovatieve toepassingen op basis van Natural Language Processing en tekst mining gewerkt. Sinds 2005 is hij aan de HZ verbonden en heeft diverse functies en rollen vervuld: docent, docent-onderzoeker/projectleider lectoraat ICT, prominente rol in curriculum ontwikkeling en accreditaties, opleidingscoördinator en nu als lector.

E. beck0003@hz.nl

 

Asset Management - Dr. Rob Schoenmaker

Rob Schoenmaker is kwartier makend lector Assetmanagement aan de HZ UAS en universitair docent Assetmanagement aan de TU Delft. Assetmanagement heeft als doel om de beschikbaarheid en andere prestaties van systemen en componenten te waarborgen, in combinatie met de juiste balans van risico en kosten, op de korte én lange termijn. Binnen assetmanagement wordt gebruik gemaakt van een groot aantal gereedschappen zoals systems engineering, life cycle costing, risicomanagement, contracteren en performance management. In het werkveld bestaat een grote behoefte is aan kennis over assetmanagement en de bijbehorende gereedschappen. In deze behoefte wil het lectoraat Assetmanagement voorzien door het doen van praktijkgericht onderzoek en het integreren van maatschappelijk relevante assetmanagement vraagstukken in het civieltechnische, technisch bedrijfskundige en waterbouwkundige onderwijs. Aansluiten bij, bijdragen aan en leren van real life projecten geeft het lectoraat de mogelijkheid om assetmanagement goed te verankeren in verschillende onderwijsprogramma’s zo dat die aansluiten op de behoeften uit de praktijk.

E. rob.schoenmaker@hz.nl

 

Supply Chain Innovation - Thierry Verduijn

Thierry Verduijn is kwartiermakend lector Supply Chain Innovation, verbonden aan de opleiding Logistics Engineering van de HZ UAS. Het Lectoraat Supply Chain Innovation richt zich op het versterken van het vermogen om bedrijven en ketens om logistieke innovaties te ontwikkelen en toe te passen. Het lectoraat richt zich daarbij op vooral op mogelijkheden en benodigdheden voor het toepassen van nieuwe ICT- technologieën en robotisering in de bedrijfs- en ketenprocessen. Door toenemende automatisering en robotisering kunnen ook complexere processen en afstemmingsvraagstukken worden geoptimaliseerd en neemt de behoefte aan kennis over deze technologie bij bedrijven toe. Het lectoraat richt zich op havenlogistieke ketens met daarbinnen specifieke aandacht voor offshore wind. 

Thierry is logistiek adviseur en onderzoeker met meer dan 20 jaar ervaring in logistieke verbeterings-, onderzoeks- en innovatieprojecten. Na zijn opleiding bedrijfseconometrie en vervoerseconomie werkte Thierry 10 jaar als onderzoeker bij TNO en was hij 10 jaar als projectleider verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van logistieke transitie-en stimuleringsprogramma’s van diverse ministeries (Economische Zaken, Landbouw, Infrastructuur en Waterstaat) en regio’s (Limburg, Brabant, Zuid-Holland). In deze trajecten combineert Thierry zijn inhoudelijk kennis over logistieke processen met zijn ervaring in het prikkelen en begeleiden van innovaties bij bedrijven. In 2004 promoveerde hij op het thema Supply Chain Management aan de Rotterdam School of Management

E. thierry.verduijn@hz.nl

Copyright © Centre of Expertise Water and Energy 2018.