Centre of Expertise Water & Energy

 

Een Centre of Expertise (CoE) is een nationaal kennis- en innovatiecentrum, geïnitieerd door hogescholen en gericht op een economisch speerpunt. Centres of Expertise worden door De Nederlandse Rijksoverheid ingesteld en gefaciliteerd. Door in te zetten op specifieke thema’s, versterkt Nederland hiermee haar eigen én haar internationale positie. Een CoE stimuleert onderzoek, kennisontwikkeling, innovatiekracht en het daadwerkelijk toepassen van kennis en innovaties in de praktijk. Bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties innoveren en investeren gezamelijk op basis van cofinanciering in projecten.

Verbindingen van energie en water hebben de toekomst. Ze vormen een wezenlijk onderdeel van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Investeringen in capaciteit, kennis en innovatie zijn nodig, om deze transitie tot stand te brengen. Het thema ‘water en energie’ komt op dit moment echter beperkt en versnipperd naar voren in beroepsopleidingen. Bovendien wordt het bedrijfsleven slechts in beperkte mate betrokken bij onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek, terwijl juist dáár de sleutel ligt ten aanzien van human capital, kennis en innovatie. Het CoE Water & Energy faciliteert daarom samenwerking binnen de triple helix, geinitieerd door de HZ University of Apllied Sciences in Vlissingen. Door de ligging van de HZ UAS in Zeeland is zij al op een natuurlijke wijze verbonden aan het thema. De wind- en waterregio bij uitstek, waar momenteel grootschalige offshore windenergieparken worden gerealiseerd. 

 

Contactpersonen CoE Water & Energy: 

 

  Willem den Ouden- Managing Director. wam.den.ouden@hz.nl

 

  Louise van der Heijden - Business Developer. lvdh@bentverbindt.nl

 

Nelleke Platschorre - secretaresse. nelleke.platschorre@hz.nl

 

  John Baken - Programmamanager.  overviewbv@gmail.com

 

  Tilly Stroo - Projectmanager Platform Energy Port Zeeland & 

                                                   Career tilly.smit@hz.nl

 

  Jolanda Danebroek - Communicatie & Planning. j.danebroek@hz.nl

 

 

 

 

Copyright © Centre of Expertise Water and Energy 2018.