Center of Expertise - Water and Energy Groep

Center of Expertise - Water and Energy Groep

Demo

Centre of Expertise voor energie op zee

In het realiseren van windenergieprojecten op zee is Nederland één van de koplopers. Om de positie in deze spectaculair snel groeiende sector uit te bouwen, zijn kennis, innovatie en goed gekwalificeerde professionals nodig. Vanuit het nieuwe ‘Centre of Expertise Water & Energy’ gaan onderwijs, bedrijfsleven en overheid hier samen mee aan de slag. HZ University of Applied Sciences en NHL Hogeschool zijn de kartrekkers. BOOM Communicatie is gevraagd om mee te werken aan het businessplan en de communicatie rondom het nieuwe Centre of Expertise.
Lees meer

Copyright © Centre of Expertise Water and Energy 2018.