• Centre of Expertise voor energie op zee - slide_1
  • Centre of Expertise voor energie op zee - slide_2
  • Centre of Expertise voor energie op zee - slide_3
  • Centre of Expertise voor energie op zee - slide_4

Centre of Expertise voor energie op zee

Centre of Expertise voor energie op zee - slide_1

Centre of Expertise

Rondom specifieke thema’s en economische speerpunten stelt de Rijksoverheid zogenoemde Centres of Expertise in. Het doel is de (internationale) positie van Nederland te versterken. Een Centre of Expertise is een nationaal kennis- en innovatiecentrum dat door hogescholen wordt geïnitieerd. Rondom het thema ‘energie en water’ gaat het nieuwe Centre of Expertise Water & Energy als schakelpunt functioneren tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid. Het gaat daarbij om offshore windenergie, maar bijvoorbeeld ook om ontwikkelingen rondom getijdenenergie. Alle productievormen in en op het water die bij kunnen dragen aan de transitie naar duurzame energiebronnen, zijn relevant.

Copyright © Centre of Expertise Water and Energy 2018.