Maasvlakte testlocatie voor krachtigste windturbine ter wereld

{rs_bericht.titel}
donderdag 17 januari 2019 -
GE Renewable Energy en Future Wind (een joint venture van Pondera Development en SIF) gaan deze zomer het eerste prototype van 's werelds grootste windturbine, de Haliade-X 12 MW, op de Maasvlakte installeren.
Lees verder

Berekeningen energiekosten (LCoE) van nieuwe windparken op zee bekend

{rs_bericht.titel}
maandag 14 januari 2019 -
BLIX Consultancy en Pondera Consult hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de energiekosten van varianten van nieuwe windparken op zee berekend. Het gaat om de kavels Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver.
Lees verder

Centres of expertise spelen een steeds grotere rol in de energietransitie

{rs_bericht.titel}
dinsdag 8 januari 2019 -
De energietransitie komt in gevaar door een tekort aan technici en andere professionals die een rol spelen in sectoren die in deze transitie moeten voorgaan. Om dat probleem op te lossen, wordt steeds vaker een beroep op de hbo-centres of expertise gedaan. Ook op landelijk niveau.
Lees verder

‘Het tot ontwikkeling brengen van deze ‘Green Powerhouse Noordzee’ vraagt een planmatige aanpak voorbij 2030, te vergelijken met de Deltawerken.

{rs_bericht.titel}
maandag 7 januari 2019 -
Ontwerp Klimaatakkoord beoogt 84 terawattuur stroomproductie in 2030 door windmolens en zonnepanelen op land en zee.
Lees verder

Waterstof Coalitie wil windenergie omzetten in waterstof

{rs_bericht.titel}
maandag 17 december 2018 -
De Waterstof Coalitie – een groep van 27 milieuorganisaties, kennisinstellingen, overheden en bedrijven – heeft een concreet voorstel neergelegd bij de onderhandelingstafels voor het Klimaatakkoord. De coalitie wil zich sterk maken voor de ontwikkeling van 3 à 4 gigawatt conversiecapaciteit voor groene waterstof in 2030. De waterstof moet gemaakt gaan worden via grote elektrolysers van honderd megawatt of meer – een omvang die nu nog ongekend is. De elektrolysers moeten aan de kust komen, waar groene stroom van de Noordzeewind aan land komt. Met deze conversiecapaciteit aan de kust kan de industrie haar processen verduurzamen en CO2-vrij maken.
Lees verder

Openstelling windpark Hollandse Kust Zuid III en IV opnieuw subsidieloos

{rs_bericht.titel}
dinsdag 4 december 2018 -
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt opnieuw een procedure open om zonder subsidie een windpark in de Noordzee te bouwen en te exploiteren. De openstelling is voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).
Lees verder

Fieldlab Zephyros start met project AIRTub

{rs_bericht.titel}
maandag 3 december 2018 -
Binnen AIRTub zal er gewerkt worden aan innovatie rondom automatische inspectie en reparatie van turbinebladen. Momenteel is inspectie en onderhoud van de turbinebladen een complexe en kostbare operatie die alleen uitgevoerd kan worden bij goede weersomsstandigheden en als de molen stil staat. Het nieuwe project van Fieldlab Zephyros wil 4 doelen realiseren die moeten gaan helpen om de onderhoudskosten te reduceren.
Lees verder

1,2 miljoen voor project om vogelsterfte door windmolens te beperken

{rs_bericht.titel}
maandag 3 december 2018 -
Een project onder leiding van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam heeft 1,2 miljoen euro subsidie ontvangen van NWO-TTW om onderzoek te doen naar mogelijke sterfte van duizenden vogels door botsingen met draaiende wieken van windmolenparken op zee. De subsidie wordt gebruikt voor onderzoek naar het vogelgedrag boven de Noordzee, om zo op wetenschap gebaseerde mitigatiemaatregelen te ontwikkelen.
Lees verder

27 partijen bundelen krachten voor 3 gigawatt aan waterstof

{rs_bericht.titel}
woensdag 28 november 2018 - De coalitie wil fabrieken neerzetten in Zeeland, Rotterdam, IJmuiden, Groningen en Limburg. Op speciale eilanden moet de windenergie worden omgezet in waterstof.
In 2030 moet Nederland drie tot vier gigawatt groene waterstof produceren. Dit streven heeft een groep van 27 partijen, die verenigd zijn in de Waterstof Coalitie. Zij willen op vijf plaatsen in Nederland grote elektrolysers plaatsen die duurzaam opgewekte energie gaan omzetten in de energiedrager.
Lees verder

GE bouwt opperreus van windenergie: een turbine van 260 meter hoog

{rs_bericht.titel}
dinsdag 27 november 2018 -
Wat is de grootste turbine die we kunnen maken? Om die vraag draaide de voorbije twee jaar de baan van Vincent Schellings, specialist in windenergie bij General Electric (GE). Het antwoord kwam dit voorjaar: bij een turbine van 260 meter hoog. Met bladen van 107 meter, en een diameter van 220 meter. De Haliade-X, zoals de turbine heet, is de grootste windmolen die tot op heden is ontworpen. De opperreus. Expliciet voor plaatsing op zee, offshore dus, want op zee waait het harder en vaker.
Lees verder

Copyright © Centre of Expertise Water and Energy 2018.