Steeds meer windparken op de Noordzee, legt de natuur het loodje?

{rs_bericht.titel}
vrijdag 26 oktober 2018 -
Het wordt dringen op de Noordzee. In 2050 beslaan windmolenparken 20% van de Nederlandse Noordzee. Wat doet dat met de trekvogels en het zeeleven? En met de visserij? Onderzoek naar ecologische effecten is gewenst. De Noordzee staat aan de vooravond van een ingrijpende economische en ecologische verandering die de komende decennia tientallen miljarden euro's investeringen vergt. Welke effecten de aanleg van grote nieuwe windparken, kunstmatige eilanden en waterstoffabrieken als onderdeel van de energietransitie gaan hebben op de natuur moet beter worden onderzocht. Ook is meer regie nodig om de belangen van alle betrokken partijen op de Noordzee te behartigen. Dat vinden natuurorganisaties, de visserijsector, de windenergiesector en de olie- en gasindustrie.
Lees verder

Kabinetsappreciatie Klimaatakkoord: extra groei wind op zee mogelijk boven Groningen

{rs_bericht.titel}
maandag 15 oktober 2018 -
Het kabinet zal in deze kabinetsperiode, op basis van gedegen belangenafweging, extra windenergiegebieden op zee aanwijzen voor een eventuele verdere groei bovenop de al aangewezen gebieden in de vervolgroutekaart wind op zee van 11,5 gigawatt in 2030. Het gebied boven Groningen krijgt daarbij bijzondere aandacht.
Lees verder

Erwin Coolen keynote speaker voor bedrijfsleven tijdens HBO Offshore Symposium op 15 november aanstaande

{rs_bericht.titel}
vrijdag 12 oktober 2018 -
Op 15 november aanstaande zal Erwin Coolen, Managing Director bij 'Echt regie in transitie', in de middag spreken op het HBO Offshore Symposium op de HZ UAS in Middelburg. Met meer dan 2 decennia ervaring in de duurzame energie-industrie, houdt hij ervan mensen te inspireren met zijn enthousiasme en optimisme.
Lees verder

Kosten drijvende windmolenparken kunnen omlaag

{rs_bericht.titel}
maandag 8 oktober 2018 -
De kosten voor drijvende windmolenparken kunnen de komende jaren omlaag. Waar de prijs van één megawattuur energie nu nog op zo’n € 180 ligt, kan de prijs in de toekomst omlaag naar € 40 tot € 60, voorspelt brancheorganisatie Wind Europe.
Lees verder

UItnodiging: HBO Offshore Symposium - 15 november 2018 HZ UAS Middelburg

{rs_bericht.titel}
vrijdag 5 oktober 2018 -
Op 15 november verwelkomen het Centre of Expertise Water & Energy en de HZ UAS in Middelburg het HBO Offshore Symposium. Dit symposium wordt elk jaar georganiseerd door het HBO Offshore Network. Het is een uniek jaarlijks interactief evenement waar ca. 200 hbo-studenten uit het gehele land en medewerkers van bedrijven uit de offshore en de energiebranche samenkomen. De deelnemende 4de jaars studenten volgen op dit moment een minor die gerelateerd is aan offshore en de energietransitie bij de zes hbo-instellingen die zijn aangesloten bij het netwerk.
Lees verder

Tender Hollandse Kust (zuid) III & IV dit jaar onder oude regeling

{rs_bericht.titel}
dinsdag 2 oktober 2018 -
De volgende tender wind op zee, Hollandse Kust (zuid) kavels III & IV, zal eind dit jaar plaats hebben onder de oude, enigszins aangepaste regels. De lopende procedure voor wijziging van de Wet windenergie op zee gaat nog veel tijd kosten en minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) wil daar niet op wachten. Dat schreef Wiebes afgelopen vrijdag aan de Tweede kamer.
Lees verder

Minor studenten 'Offshore Renewable Energy' spelen 'The Newtonian Shift"

{rs_bericht.titel}
maandag 1 oktober 2018 -
De minor studenten van de HZ speelden vandaag onder begeleiding van Eneco "The Newtonian Shift". Hiermee ervaren studenten de complexiteit van de energietransitie en worden ze geconfronteerd met de impact van hun beslissingen. Het spel wordt gespeeld vanuit de perspectieven van verschillende stakeholders, zoals de eindgebruiker, energie- en techbedrijven.
Lees verder

WIND OP ZEE KOST RUIM 12,5 MILJARD EURO

{rs_bericht.titel}
donderdag 27 september 2018 -
De subsidies voor windenergie op zee zijn voor bestaande en uitgegeven windparken samen ruim 12,5 miljard euro. Het goede nieuws is dat de nieuwste windparken 2 tot 4 keer minder subsidie nodig hebben dan oudere, zo blijkt uit een analyse van de Algemene Rekenkamer.
Lees verder

MHI Vestas lanceert de eerste 10 MW wind turbine in de historie

{rs_bericht.titel}
dinsdag 25 september 2018 -
Aarhus, September 25, 2018 The offshore wind pioneer pushes the boundaries once again as it announces the wind industry’s first commercially available double-digit wind turbine – the V164-10.0 MW. The offshore wind industry’s long-anticipated, double-digit barrier has been broken. MHI Vestas Offshore Wind, in a stunning announcement at the Global Wind Summit in Hamburg today, has made it official – its V164 turbine platform has now achieved a power rating of 10 MW. And the turbine is available for sale now.
Lees verder

Gastcollege Ørsted bij minor HZ UAS

{rs_bericht.titel}
dinsdag 25 september 2018 -
Vandaag luisterden de minor studenten ‘Offshore Renewable Energy’ van de HZ UAS naar het gastcollege van Jasper Vis, CEO Ørsted Nederland. Dank voor de boeiende presentatie over het gehele tender- en aanbestedingstraject, het kijkje in de keuken van Ørsted en jouw visie op de werkgelegenheid in de offshore wind sector.
Lees verder

Copyright © Centre of Expertise Water and Energy 2018.