De zonnepanelen en windmolens voorbij: 7 keer creatief duurzame energie opwekken

{rs_bericht.titel}
woensdag 31 oktober 2018 -
We wekken wereldwijd steeds meer duurzame energie op. Zonnepanelen, windturbines en waterkrachtcentrales zijn daarbij de usual suspects, met hier en daar een getijdenstroomcentrale of biogascentrale. Maar er is meer mogelijk. Van veelbelovend tot onwaarschijnlijk. 1. Vliegende windmolens en energievliegers Vliegers die energie opwekken. Dat bestaat niet alleen, maar is ook hard op weg naar de markt. Het Britse Kite Power Systems haalde eerder al investeringen op van Shell, E.on en oliedienstverlener Schlumberger om zijn product naar de markt te brengen. De vliegers moeten op een hoogte van 450 meter energie gaan opwekken. Volgens de oprichters van het bedrijf is dat een gamechanger, omdat de vliegers veel goedkoper zijn en minder materiaal nodig hebben dan conventionele windmolens.
Lees verder

Vliegtuig wekt windenergie op boven zee

{rs_bericht.titel}
woensdag 31 oktober 2018 -
Offshore windturbines hebben nu een hoogte van ongeveer 200 meter. Daarboven waait het harder, waardoor er meer energie op te wekken is. Om dat te gaan doen, ontwikkelen twee Nederlandse bedrijven een vliegtuig. Het Nationaal Lucht en Ruimtevaartcentrum (NLR) en Ampyx Power hebben een subsidie ontvangen om een vliegtuig te ontwerpen waarmee op grote hoogte energie moet worden opgewekt. Door de subsidie kan het Airborne Wind Energy Systeem (AWES) opgeschaald worden naar een systeem waarmee een megawatt aan energie kan worden opgewekt.
Lees verder

Composieten windmolen C-Tower wint iSea Match of the Concepts 2018

{rs_bericht.titel}
maandag 29 oktober 2018 -
Jules Dock heeft de iSea Match of the Concepts 2018 gewonnen. Tijdens de Innovation Expo heeft deze innovatiecompetitie plaatsgevonden voor jonge ondernemers met duurzame ideeën voor de Noordzee. De innovatieve C-Tower van Jules Dock kreeg de eerste prijs. C-Tower is een mast voor windturbines van composiet. De flexibele eigenschappen van dit ontwerp zorgen ervoor dat de constructie van de turbine zo’n 50 procent lichter kan worden en daardoor wordt ook de fundatie 25 procent lichter.
Lees verder

Inschrijving Innovation Award voor meest vernieuwende offshorewindondernemer geopend

{rs_bericht.titel}
maandag 29 oktober 2018 -
Offshore Wind Innovators organiseert dit jaar voor de tweede keer de Offshore Wind Innovation Award. In samenwerking met Siemens en Van Oord wordt deze prijs op 12 december uitgereikt aan de meest innovatieve ondernemer in deze sector. Start-ups en mkb-ondernemers kunnen zich tot 5 november opgeven.
Lees verder

Ingrijpende veranderingen op de Noordzee door de groei van windparken vragen om meer onderzoek

{rs_bericht.titel}
vrijdag 26 oktober 2018 -
De grootschalige bouw van windparken zorgt voor ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als voor de ruimtelijke ordening op de Noordzee. Kwetsbare diersoorten komen hierdoor verder onder druk te staan. Tegelijkertijd bieden windparken op zee kansen om, naast duurzame energie, positief bij te dragen aan de onderwaternatuur. Dit blijkt uit een vandaag verschenen rapport van Stichting De Noordzee, waarin dringend advies wordt gedaan voor uitgebreid onderzoek.
Lees verder

Steeds meer windparken op de Noordzee, legt de natuur het loodje?

{rs_bericht.titel}
vrijdag 26 oktober 2018 -
Het wordt dringen op de Noordzee. In 2050 beslaan windmolenparken 20% van de Nederlandse Noordzee. Wat doet dat met de trekvogels en het zeeleven? En met de visserij? Onderzoek naar ecologische effecten is gewenst. De Noordzee staat aan de vooravond van een ingrijpende economische en ecologische verandering die de komende decennia tientallen miljarden euro's investeringen vergt. Welke effecten de aanleg van grote nieuwe windparken, kunstmatige eilanden en waterstoffabrieken als onderdeel van de energietransitie gaan hebben op de natuur moet beter worden onderzocht. Ook is meer regie nodig om de belangen van alle betrokken partijen op de Noordzee te behartigen. Dat vinden natuurorganisaties, de visserijsector, de windenergiesector en de olie- en gasindustrie.
Lees verder

Kabinetsappreciatie Klimaatakkoord: extra groei wind op zee mogelijk boven Groningen

{rs_bericht.titel}
maandag 15 oktober 2018 -
Het kabinet zal in deze kabinetsperiode, op basis van gedegen belangenafweging, extra windenergiegebieden op zee aanwijzen voor een eventuele verdere groei bovenop de al aangewezen gebieden in de vervolgroutekaart wind op zee van 11,5 gigawatt in 2030. Het gebied boven Groningen krijgt daarbij bijzondere aandacht.
Lees verder

Erwin Coolen keynote speaker voor bedrijfsleven tijdens HBO Offshore Symposium op 15 november aanstaande

{rs_bericht.titel}
vrijdag 12 oktober 2018 -
Op 15 november aanstaande zal Erwin Coolen, Managing Director bij 'Echt regie in transitie', in de middag spreken op het HBO Offshore Symposium op de HZ UAS in Middelburg. Met meer dan 2 decennia ervaring in de duurzame energie-industrie, houdt hij ervan mensen te inspireren met zijn enthousiasme en optimisme.
Lees verder

Kosten drijvende windmolenparken kunnen omlaag

{rs_bericht.titel}
maandag 8 oktober 2018 -
De kosten voor drijvende windmolenparken kunnen de komende jaren omlaag. Waar de prijs van één megawattuur energie nu nog op zo’n € 180 ligt, kan de prijs in de toekomst omlaag naar € 40 tot € 60, voorspelt brancheorganisatie Wind Europe.
Lees verder

UItnodiging: HBO Offshore Symposium - 15 november 2018 HZ UAS Middelburg

{rs_bericht.titel}
vrijdag 5 oktober 2018 -
Op 15 november verwelkomen het Centre of Expertise Water & Energy en de HZ UAS in Middelburg het HBO Offshore Symposium. Dit symposium wordt elk jaar georganiseerd door het HBO Offshore Network. Het is een uniek jaarlijks interactief evenement waar ca. 200 hbo-studenten uit het gehele land en medewerkers van bedrijven uit de offshore en de energiebranche samenkomen. De deelnemende 4de jaars studenten volgen op dit moment een minor die gerelateerd is aan offshore en de energietransitie bij de zes hbo-instellingen die zijn aangesloten bij het netwerk.
Lees verder

Copyright © Centre of Expertise Water and Energy 2018.